Bukowiec

Bukowiec to wieś o pnad 700-letniej historii.Pierwsza wzmianka z około 1305 roku  wymienia go wśród istniejących już wsi, które płaciły podatek biskupowi wrocławskiemu. Była to wieś rycerska, zapewne spora, skoro posiadała kościół. Należała do znanego śląskiego rodu von Zedlitzów.
W 1785 r. nabył ją hr. Fryderyk von Reden, sprawujący urząd nadgórmistrza Śląska. Ten dynamiczny, gruntownie wykształcony człowiek o szerokich zainteresowaniach oraz artystycznych aspiracjach dokonał zasadniczych zmian na terenie podległej mu posiadłości, przekształcając zaniedbany majątek w kwitnące, przynoszące znaczne dochody  gospodarstwo. Jednocześnie w latach 1790-1800 przeprowadził klasycystyczną modernizację dworu, wzniósł szereg budowli folwarcznych oraz założył park, którego sława wybiegła daleko poza granice Śląska.

Włączenie całej wsi w obręb założenia parkowego było też bodźcem dla rozwoju samej miejscowości, nastawionej teraz na gospodarkę hodowlaną. Prace przy pałacu, które prowadził Carl Gottfried Geissler trwały w latach 1790-1800, a przy budowlach ogrodowych przeciągnęły się do ok.1820 roku, i były prowadzone już głównie przez jego żonę, hrabinę Fryderykę Karolinę von Reden. Część prac przy  parku  wykonał znany ówczesny ogrodnik Hans Karl Walther. Hrabia von Reden dbał też o rozwój gospodarki w majątku, m. in. w końcu XVIII w. zaprowadził tu hodowlę rasowych krów sprowadzonych ze Szwajcarii. W roku 1815, po śmierci hrabiego von Redena majątek w Bukowcu przejęła jego żona, Juliana Fryderyka von Reden. Do Bukowca przybyła ona w 1802 roku jako 28- letnia kobieta i tu spędziła całe swoje długie życie, niezwykle rzadko opuszczając ukochane przez siebie miejsce, była ona czynna i pomocna na wielu polach: jako żona, gospodyni majątku, opiekunka gminy i prezeska Towarzystwa Biblijnego.

Dlatego też król Fryderyk Wilchelm III odznaczył ją orderem Luizy. Ona też sprowadziła do sąsiednich Mysłakowic eskulantów z Tyrolu, którzy założyli tam osadę Zillertal. Była także inicjatorką przeniesienia z Norwegii do Karpacza kościółka Wang.        Na początku XIX wieku rezydencja w Bukowcu cieszyła się znaczną popularnością, jej szczegółowe opisy zawierały wszystkie przewodniki. Wieś uchodziła za letnisko. Polecano miejscowe gospody przede wszystkim browar i karczmę  sądową. W końcu XIX wieku Bukowiec był już oficjalnym letniskiem. W okresie międzywojennym były tu 3 gospody i 4 pensjonaty, mające łącznie ponad 70 miejsc noclegowych. Staw Kąpielnik służył jako kąpielisko.

Po wojnie pałac został rozszabrowany, ale budynki ocalały. Początkowo przez kilka lat nad stawem działała stacja rybacka Uniwersytetu Wrocławskiego, a w pałacu mieścił się dom wczasowy Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej. Pielęgnowany jedynie w najbliższym otoczeniu pałacu, park uległ z czasem zaniedbaniu, a znajdujące się na jego terenie budowle ogrodowe popadły w ruinę lub zostały całkowicie zniszczone. W latach 70. znajdowała się tutaj Szkoła Rolnicza następnie Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Karkonoski Uniwersytet Ludowy. Obecnie mieści się w nim Związek Gmin Karkonoskich.

W 2006 roku Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów wydzierżawiła od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa historyczny folwark oraz park w Bukowcu. Działania Fundacji na terenie folwarku w Bukowcu zakładają utworzenie Integracyjnego Centrum Edukacyjno - Szkoleniowego. Główną ideą działania Centrum jest stworzenie w Kotlinie Jeleniogórskiej miejsca dla prowadzenia spotkań, szkoleń, konferencji dla nisko i średnio budżetowych instytucji np. wyższych uczelni, szkół średnich, instytucji samorządowych, które organizują wielodniowe wyjazdy edukacyjne. W modelu docelowym działania Centrum istnieje możliwość powołania w Bukowcu szkoły konserwacji parków i ogrodów,  jako instytucji samodzielnej bądź filii uczelni istniejącej. Na terenach historycznego założenia parkowego Fundacja zamierza przeprowadzić szeroko zakrojone prace rewaloryzacyjne zmierzających do pełnego odtworzenia dawnego układu parku z wprowadzeniem szeregu ogólnodostępnych funkcji turystyczno - rekreacyjnych zgodnych z historycznym zagospodarowaniem tego terenu.
Obecnie działalność Fundacji skupia się nad uzyskaniem tytułu własności dla dzierżawionych obiektów oraz opracowaniem pełnej dokumentacji projektowej, stanowiącej podstawę do rozpoczęcia w najbliższym czasie działań inwestycyjnych związanych z odbudową zniszczonego dawnego folwarku oraz parku krajobrazowego.

Kontakt
Kontakt
Agroturystyka "Karkonosze"
Bukowiec k/Karpacza
ul. Tokarska 3
tel.kom. 661112367
info@bukowiec.agro.pl
agrohupajlo@poczta.onet.pl
Pogoda Jelenia Góra
bukowiec.agro.pl © 2016 - 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Tworzenie stron Jelenia Góra
Projekt i wykonanie